Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Wanneer heeft u een brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie nodig en wat is het verschil tussen een niet-automatische, gedeeltelijke en volledige bewaking van een brandmeldinstallatie? De eisen aan installaties en waar u een brandmeldinstallatie kunt aanschaffen.

 • • De brand ontdekken en te melden
 • • Stuursignalen te geven aan andere installaties


Een ontruimingsinstallatie zorgt:

 • • Voor het alarmeren van aanwezige mensen binnen uw gebouw, zodat zij vrij snel en veilig naar buiten kunnen vluchten


Wanneer heb ik een brandmeldinstallatie nodig?

Dat hangt af van wat voor soort bedrijf u heeft. Het Gebruiksbesluit (en ook het Bouwbesluit) maakt onderscheid tussen verschillende gebruiksfuncties. In de horeca is dit meestal een bijeenkomstfunctie, bijvoorbeeld restaurants, café's, discotheken etcetera. Of een logiesfunctie: hotels en andere bedrijven die logies aanbieden.

Volgens het Gebruiksbesluit heeft een bedrijf met een logiesfunctie een brandmeldinstallatie nodig als:
 

 • • Meer dan 250 m2 gebruiksoppervlakte óf;
 • • Het gebouw uit meer dan één bouwlaag bestaat (slechts niet-automatische bewaking nodig) óf;
 • • De hoogste vloer van een verblijfsruimte hoger is dan 5 meter
 • • Een bedrijf met een bijeenkomstfunctie heeft een brandmeldinstallatie nodig als:
 • • Meer dan 1000 m2 gebruiksoppervlakte én meer dan één verblijfsruimte bestemd voor bezoekers óf;
 • • Meer dan 5000 m2 gebruiksoppervlakte óf;
 • • De hoogste vloer van een verblijfsruimte tussen de 5 meter en 13 meter ligt én meer dan één verblijfsruimte óf;
 • • De hoogste vloer van een verblijfsruimte hoger ligt dan 13 meter óf;
 • Het gebouw uit meer dan één bouwlaag bestaat (slecht niet-automatische bewaking nodig) óf;
 • • Meer dan 500 m2 gebruikersoppervlakte is (slechts niet-automatische bewaking nodig zonder directe doormelding aan de brandweer)


Als vanuit de ruimte slechts in één richting kan worden gevlucht gelden andere regels, bijvoorbeeld bij doodlopende gangen.

Wat is het verschil tussen een niet-automatische, gedeeltelijke en volledige bewaking van een brandmeldinstallatie?

Gedeeltelijke bewaking is een brandmeldinstallatie met in gemeenschappelijke ruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico automatische brandmelders, behalve bij handbrandmelders bij de slanghaspels. Denk bij ruimten met een verhoogd risico aan technische ruimten, keukens en werkplaatsen. 

Volledige bewaking is een brandmeldinstallatie met in alle ruimten automatische brandmelders, behalve de handbrandmelders bij de slanghaspels. Uitzondering: ruimten waarin niet of nauwelijks brand kan ontstaan zoals kleine sanitairgroepen, sommige kasten en kleine kruipruimten. Of u een gedeeltelijke of volledige bewaking moet hebben, kunt u terugvinden in het Gebruiksbesluit. 

Met welke eisen moet ik rekening houden?

De brandmeldinstallatie moet voldoen aan de NEN norm 2535 en een ontruimingsinstallatie moet voldoen aan de NEN norm 2575

Waar kan ik een brandmeldinstallatie kopen?

Er zijn strikte regels wat betreft de aanschaf van een brandmeldinstallatie:

 • • U kunt ons inschakelen voor het schrijven van een Programma van Eisen (PVE)
 • • Deze dienden wij in bij de brandweer, die een goedkeuring moet geven
 • • Zodra de brandweer het PVE goedkeurt, maken wij voor u een offerte
 • • Wij ontwerpen voor u de installatie i.s.m. de brandweer en of gemeente
 • • Zodra het systeem is geïnstalleerd, vragen wij na overleg van een ondertekend onderhoudscontract aan het inspectiebureau
 • • Als alles goed is, zorgt het inspectiebureau voor de afgifte van een certificaat van goedkeuring